نگاهی به مهمترین مهارت‌های ارتباطی

کنکاش‌های مداوم در خصوص فعالیت در روابط عمومی، آن را یک رشته «نرم» ارزیابی می‌کنند بویژه هنگامی که در مقابل رشته‌های حرفه‌ای «سخت» مانند بازاریابی و تبلیغات قرار می‌گیرد. اما این صحیح نیست چراکه غالبا این ارزیابی‌ها از سوی کسانی مطرح می‌شود که با هنر و ارتباطات و چگونگی تطبیق آن‌ها با اهداف و موضوعات شرکت‌ها آشنایی ندارند.
چندین بخش‌ در روابط عمومی وجود دارد که می‌تواند در مقوله «سخت» تعریف شود مانند نوشتن، روابط رسانه‌ای، شهرت برند و کاستن از بحران‌های بالقوه. بنابراین ویژگی‌های «نرم» برای ارتباطات وجود دارد که ممکن است برای اندازه‌‌گیری سخت باشند اما در یک بازار چند پاره، بر اهمیت آنها جهت تقویت ارزش روابط عمومی‌ها بیشتر و بیشتر افزوده می‌شود.
بررسی PR News درباره چیستی مهمترین مهارت‌ها یا ویژگی‌های ارتباطی « نرم» که دست اندرکاران روابط عمومی باید به منظور پیشرفت در یک سازمان دارا باشند و پاسخ‌های داده شده نشان داد که تصمیم گیری استراتژیک ( 90.6درصد) و همکاری ( 87.1درصد) به عنوان دو مورد برتر و گوش دادن(55.5 درصد) به عنوان سومین مهارت مهم توسط پاسخگویان مطرح شد.
علیرغم مهم ارزیابی کردن مقوله شفافیت در فعالیت تمام شرکت‌ها، در این پژوهش نگرش اخلاقی یکی از کم اهمیت‌ترین (18.6درصد) صفات بیان شده از سوی پاسخگویان بود.
نتایج این مطالعه از مجموع یک هزار و 586 پاسخگو به نمایندگی از طیف گسترده‌ای از صنایع و روابط عمومی‌ها جمع آورری شد که بررسی دقیق‌تر آن با نگاه به داده‌های زیر حاصل می‌شود:

منبع: کاوشگران روابط عمومی

/ 0 نظر / 19 بازدید