عمر

دیروز، امروز، فردا
عمـــر
حکایت همین سه روز است

دیروز
آمد و رفت

فردا
همواره مجهول است

با این حساب
عمـــر
فقط یک روز است
و آن هم
همین امروز است

/ 0 نظر / 13 بازدید