نخستین همایش روز رسانه های اجتماعی

روند تغییرات در تکنولوژیهای نوین ارتباطی شرایطی را به وجود آورده تا کاربران به عنوان خلق کنندگان محتواهای فضای مجازی نقش مهمی را در تولید علم و تعامل با جامعه بر عهده داشته باشند. این روند رشد در اینترنت هرگز متوقف نمی شود و دولتها، سازمانها و شرکتها به دنبال استفاده حداکثری از منافع آن، شرایط را به گونه ای فراهم می کنند تا با شناخت آسیب های آن، با توسعه روز افزون رسانه های اجتماعی همگام شوند.

همایش روز رسانه های اجتماعی در نظر دارد ظرفیت های بالقوه ای که در رسانه های اجتماعی نهفته است را شناسایی کند و در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرصت های جدیدی را در جهت دستیابی به تحقق افق ایران 1404 فراهم کند. برگزاری این همایش فرصت مناسبی است که همزمان با روز جهانی رسانه های اجتماعی، صاحبنظران، اندیشمندان و کاربران این رسانه های نوین گردهم آمده و ظرفیت های این شبکه را پیرامون محورهای پیشنهادی زیر مورد مداقه قرار دهند.

محورهای همایش

# رسانه های اجتماعی و هویت ایرانی

# رسانه های اجتماعی و رونق کسب و کار

# نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه کشور

# تاثیر متقابل رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی

# تاثیر سیاست های سرویس دهندگان رسانه های اجتماعی بر رفتار کاربران

# شیوه های بکارگیری استراتژیک رسانه های اجتماعی در شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی

# رسانه های اجتماعی و بکارگیری آن در حوزه علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی و تبلیغات)

# رسانه های اجتماعی و بکارگیری آن در آموزش

# و سایر موضوعاتی که به شناسایی ظرفیت های رسانه های اجتماعی در حرفه ها، شغل ها و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://socialmediaday.ir مراجعه نمایید.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید