سکوت

نه نغمه نی خواهم و نه طرف چمن
نه یار جــــــــوان نه باده صاف کهن

خواهم که به خلوتکده ای از همه دور
"من باشم و من باشم و من باشم و من "

"مهدی اخوان ثالث"

 

/ 0 نظر / 12 بازدید