مخاطب سنجی؛ حلقه مفقوده مطبوعات محلی؛ نگاهی به نشریات محلی استان اصفهان

نشریات محلی یا بومی عنوانی است برای آن دسته از مطبوعات که فلسفه وجودی خود را پرداختن به نیازهای محلی و مسایل پیرامونی و منطقه‌ای به دلیل عدم انتشار آنها در نشریات سراسری می‌دانند. به عبارت دیگر نشریات محلی در واقع تریبون‌هایی محلی هستند برای دیده شدن نقش مردم در روند توسعه و پیشرفت هراستان و نیز محملی برای تقویت فرهنگ، ارزش‌ها و باورها، آداب و رسوم، سنت‌ها و انگاره‌های ویژه اقوام مختلف. اما این نشریات امروزه به دلایلی نه از کارکرد خبری و اطلاع رسانی شایسته‌ای برخوردارند و نه از کارکرد تحلیلی وتوسعه‌ای.

ادامه این مطلب را در شماره 52 ماهنامه مدیریت ارتباطات مطالعه نمایید.


/ 0 نظر / 7 بازدید