اعلام نمرات

نمره نهایی

نام و نام خانوادگی دانشجو

ردیف

11

محمد آردفروشان

1

25/12

مهرداد آشوری

2

14

سارا ابراهیمی

3

25/14

محمد رضا ابراهیمی

4

5/15

امیر ابراهیمی

5

25/14

علی اسکندری

6

15

لیلا افرایی پور

7

14

ابراهیم اکبری

8

75/16

سهیلا امینی

9

5/12

مرتضی بهار لویی

10

11

مهدی ترابی

11

5/15

مرتضی حاجی شفیعی

12

16

حمیدرضا حقیقی

13

14

رسول حیدری

14

25/15

مهدی حیدری

15

25/17

سعید داوری

16

18

مسعود ذوالقدر

17

5/16

سمیه رییسی

18

5/13

مهدی زارعی

19

5/14

مهتاب شاه زمانی

20

75/11

شهلا سادات شریفی

21

13

اکبر صرامی

22

18

آزاده ضیایی

23

5/15

میلاد قائدی

24

5/10

محسن کاظمی

25

16

طیبه کلانتری

26

14

فرشته گودرزی

27

13

محمد رضا محمودی

28

75/15

مسعود ملائی

29

16

سید ایمان هاشمی

30

 

/ 0 نظر / 5 بازدید