پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

سمینارهویت های جمعی ایرانیان و شبکه‌های اجتماعی مجازی

فراخوان مقاله سمینار تخصصی هویت های جمعی ایرانیان و شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ ظرفیت ها، چالش ها و راهبردها    گروه مطالعات رسانه‌ای مرکز تحقیقات ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 10 بازدید