هفت گونه از فعالین شبکه های اجتماعی

فعالین شبکه های اجتماعی و انتشار دهنده های محتوا، رویکردها و عملکردهای متفاوتی دارند. برخی صرفا جهت دیده شدن مطالب را منتشر می کنند. برخی برای رونق کسب و کار و بعضی هم برای دنبال کردن حوادث.

از اینفوگراف زیر در این زمینه اطلاعاتی را بدست آورید.

منبع: نت نامه

/ 0 نظر / 9 بازدید