به بهانه روز خبرنگار

قلم بدست می گیرد تا با دیدگانی تیزبین:

ازحقیقت در گفتار و صداقت در رفتار بنویسد؛

پرچمدار اگاهی باشد و اذهان عمومی را بیدار سازد؛

فرهنگ جامعه را ارتقا بخشد؛

سلامت فکری جامعه را تامین نماید و زنگارها را از واقعیت بزداید؛

دروغ و تملق نگوید و مدح نسراید؛

چشمش به دست محبت و عنایت کسی دوخته نباشد؛

و با منافع مردم معامله نکند.

صادق است و امین، سخت است مانند کوه؛

به کارش عشق می ورزد و روز و شب، سرما و گرما برایش معنایی ندارد؛

در ورای نوشته هایش دردها، نابسامانی­ها، نبودها، بی­تفاوتی ها، کم و کاست­ها، شجاعت ها، گذشت­ هارا بیان می کند اما زبانی نیست تا از دردهایش بگوید و گوشی نیست تا او را بشنود؛

دلش دریاست و قلبش بزرگ؛

او نبض تپنده تاریخ است و روح پرسشگر جوامع بشری؛

و با این همه، تنها روز 17 مرداد دیده می ­شود، قدردانیش می ­کنند، به حرمتش به پا می خیزند، برای دلگرمیش وعده ها می دهند ولی روز بعد همه چیز رنگ می ­بازد؛

اماباز هم قلم بدست می گیرد و دوباره با عشق و علاقه طی طریق می کند؛

او خبرنگار است.

/ 2 نظر / 26 بازدید
برده ولی آزاد

تقدیم شما از هرآنچه خوبیست[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] انسان های خوب همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند. [گل] اینجا مردم همیشه از مردم صحبت می کنند ولی هیچ کس مردم نیست.

فاطمه

ببخشید معنی دقیق آفیش یعنی چه؟ خواهش می کنم جوابشو برام ایمیل کنید چون خیلی بهش احتیاج دارم...