آفیش

پژوهشگر و مدرس رسانه و ارتباطات

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 25/11 محمد آردفروشان 1 12 مهرداد آشوری 2 13 سارا ابراهیمی 3 11 محمد رضا ابراهیمی 4 5/13 امیر ابراهیمی 5 16 علی اسکندری 6 5/13 لیلا افرایی پور 7 5/14 ابراهیم اکبری 8 15 سهیلا امینی 9 5/12 مرتضی بهار لویی 10 5/10 مهدی ترابی 11 5/15 مرتضی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 11 محمد آردفروشان 1 25/12 مهرداد آشوری 2 14 سارا ابراهیمی 3 25/14 محمد رضا ابراهیمی 4 5/15 امیر ابراهیمی 5 25/14 علی اسکندری 6 15 لیلا افرایی پور 7 14 ابراهیم اکبری 8 75/16 سهیلا امینی 9 5/12 مرتضی بهار لویی 10 11 مهدی ترابی 11 5/15 مرتضی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

اعلام نمرات

نمره نهایی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف 75/13 ابوالقاسمی حجت 1 5/16 احمدی هدی 2 20 اراجی نسرین 3 5/18 اکبری مریم 4 17 امیدفر بهروز 5 16 بهادر مینا 6 5/13 بهادران باغبادرانی محمد 7 5/16 تاجمیر ریاحی مریم 8 25/17 ترکی دستگردی فاطمه 9 12 جعفری اشکاوندی رسول 10 17 محمد ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 14 بازدید
مرداد 94
3 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
8 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
4 پست
بهمن 90
2 پست
بازاریابی
14 پست
دنیای_وب
2 پست
توییتر
4 پست
خبرنگار
2 پست
کسب_و_کار
10 پست
برند
5 پست
اینترنت
3 پست
شبکه_ای
2 پست
ارتباطات
5 پست
تبلیغات
4 پست
کمپین
2 پست
مشتری
2 پست
مشاغل
1 پست
مخاطب
4 پست
صنعت
1 پست
بحران
6 پست
کاربر
3 پست
خلاقیت
1 پست
تعامل
2 پست
فیس_بوک
3 پست
الفبا
1 پست
فناوری
1 پست
2013
1 پست
گرایش
1 پست
سال_2014
1 پست
فیلترینگ
1 پست